Preguntes per a la Dolors Camats des de l’IES Matadepera

Intermón Oxfam

1)      En què pot estar a les teves mans per solucionar el problema de la fam al món?

2)      Què creus que podem fer nosaltres per evitar que hi hagi tanta fam al món?

3)      Què ha fet el govern per solucionar el problema de la fam al món? I la Generalitat de Catalunya?

4)      Per què no es fomenta més el Comerç just?

5)      Com creus que podríem reduir les emissions del CO2?

6)      Consideres oportú fer una campanya institucional en els mitjans de comunicació per promoure la sensibilització en el tema de la injustícia alimentària?

7)      Què creus que podríem fer en contra l’acaparament de terres?

8)      Creus que faran falta més menjadors socials?

9)      Consideres que la part d’impostos que van a parar al ministeri de defensa podrien servir per cobrir necessitats bàsiques?

10)   Què faràs amb aquestes propostes? Les comentaràs a algú o les arxivaràs?

11)   Existeix una llei que obligui a donar a les persones que ho necessiten productes que estan a punt de caducar? En cas que no, per què?