Per un món més respectuós… IGUALTAT ( 4t d’ESO)

https://youtu.be/KOkdzYz8v-g