Models reals

Link del video:https://jesusmariactjmbarcelona.sharepoint.com/sites/biogeo4t/Documentos%20compartidos/Email%20attachments/Maite,N%C3%BAria%20i%20Lidia.mp4

Durant aquest treball, hem vist com la societat d’avui en dia ha assimilat certs estereotips sense que ells mateixos s’adonessin de lo ridícul que és. Al veure les gravacions, hem pogut observar les reaccions de la gent respecte a les poses que vam realitzar. No es van quedar meravellats  amb aquella imatge, es més, ens veure de manera extranya, sense entendre res. Doncs podem afirmar que la ment de les persones juga amb la realitat que els envolta. No els hi agrada observar a la gent notmal del dia a dia, però si que els hi agrada veure com uns desconeguts i desconegudes posen de manera extranya i irracional a les revistes.