Mite

Escola EL CIM

Pau E. i Gerard L.

NO HI HA PROU MENJAR PER ALIMENTAR EL MÓN.

A la nostre classe hem arribat a la conclusió que la resposta a aquest mite és que SÍ. Al món hi ha menjar per a tothom, el que passa, el problema, és que està molt mal distribuït. Hem fet una activitat que consistia en que si creiem que era certa ens posàvem a un lloc i si creiem que era falsa una altre. Al final de parlar-ho em arribat a aquesta conclusió.