MANIFEST IES JAUME MIMÓ

IES JAUME MIMÓ

El repartiment dels aliments en el nostre món és realment injust. Tenim capacitat per a fabricar aliments per a més del doble de la població actual i no obstant encara hi ha 1000 milions de persones al món passant gana i algunes fins i tot morint de gana any rera any.

És un escàndol que es llenci gairebé una quarta part de tot l’aliment que es compra a occident. Comprem massa cops amb els ulls i després llencem aliments a mig consumir perquè n’ha passat la dat de caducitat. De la mateixa manera als països pobres encara perden un % elevat de la collita per problemes de conservació. Els edificis precaris fan que a vegades els aliments es podreixin quan més els necessitarien.

La solució de les llavors transgèniques no sembla una vertadera solució ja que no en poden guardar una petita part per a sembrar per a la collita següent i any rera any n’han de comprar de noves en un mercat que els obliga i que no entenen.

Davant tot això el nostre compromís passa per:

1-Intentar consumir més responsablement: comprar mirant l’etiquetatge, tenint en compte la proximitat per evitar excessos amb el transport i per tant en la contaminació.

2- Denunciar la pèrdua d’aliments i explicar algunes alternatives bones com pugui ser-ho la coordinació entre les grans superfícies i els Banc d’Aliments.

3- Protestar contra un comerç injust. Intentar que els materials d’Intermón Oxfam al respecte ocupin permanenment alguns dels plafons informatius del nostre institut.

Intentarem fer arribar les nostres conclusions a les publicacions locals.