Manifest Connectant mons

Hem estat treballant en la proposta educativa de connectant mons i hem analitzat diferents aspectes de les migracions i hem arribat a les següents conclusions:

  • Es calcula que hi ha 12,4 milions de desplaçaments al món per conflictes. 8.6 milions dintre de fronteres del seu propi país
  • 24 persones cada minut són desplaçades cada dia. Això és un fenomen que afecta a moltes persones i planteja reptes a les nacions que ara mateix no estan resolent i provoca moltes situacions injustes i moltes vulneracions als drets humans.

Hem vist que les causes de les migracions són diverses: guerra, persecució policíaca i política, violència, recerca de millors condicions de vida, empobriment del país, recerca de treball, conflictes bèl·lics, violacions dels drets humans.

També hem aprés que els rumors són majoritàriament falsos i que només perjudiquen a la gent, especialment a les persones immigrants. Per exemple amb les persones d’altres països o religions es tenen actituds i comportaments racistes perquè els jutgem sense saber com són realment.

Ens comprometem a no discriminar a ningú i a lluitar contra la difusió de rumors falsos sobre immigrants i intentar evitar que s’expulsin del nostre país. Ens agradaria ajudar per que poguessin entrar i tenir les necessitats bàsiques cobertes. No s’ha de discriminar a ningú pel seu color o sexe tots som iguals i tenim els mateixos drets.

Ens comprometem a participar en  més manifestacions per tal de pressionar el govern i així que canviïn les seves polítiques.