MANIFEST BROSSA 4rtA

Drets sense fronteres

Al llarg de tots aquests dies de recerca i treball sobre les migracions, hem esbrinat un munt de causes i ara sabem diversos aspectes, com ara les emocions de les persones que es veuen obligades a emigrar.

Causes: Al llarg de la història hi ha hagut molts casos d’emigracions, però la majoria de casos i les més destacades són les conegudes com “migracions per força”. En aquestes migracions, les persones emigrants no marxen del seu país per voluntat pròpia, sinó molts cops per la necessitat de fer-ho per a millorar les seves condicions de vida o inclòs, per sobreviure. Actualment, aquestes “migracions per força” són pròpies del Tercer Món, habitants del qual intenten arribar a països desenvolupats, és a dir, al Primer Món. D’aquesta manera, algunes de les causes concretes més destacades són: la guerra, la recerca de millors condicions de vida, la pobresa, la recerca de treball, l’existència de règims dictatorials als països subdesenvolupats, etc. Moltes vegades, causes relacionades entre elles.

Què denunciem? Una vegada observat que totes aquestes causes són una realitat, i que moltes persones es veuen afectades sense voler-ho, és una altre realitat que llurs persones no tenen facilitats per arribar als països desenvolupats. Molts cops, en els països on emigren, no es respecten els seus drets, més aviat es vulneren, i és just el que volem denunciar amb aquest manifest! A continuació, introduirem uns quants punts que considerem que haurien de canviar i/o millorar per tal de que aquestes persones, que necessiten ajuda, puguin gaudir d’unes condicions de vida mitjanes i dignes:

Punts del “Manifest: Dret sense fronteres”:

– Aboliment de la explotació, tan humana com del subsòl, en els països subdesenvolupats per parts de les multinacionals.

– Respectar el dret humà d’asil. És a dir, facilitar l’arribada de refugiats obrint fronteres, i evidentment, enderrocar tot tipus de murs, tanques, etc.

– Intentar reduir el percentatge de devolucions dels immigrants al seu país de origen, i per suposat, abolir completament les “devolucions en calent”.

– Canvi en les polítiques dels estats (en aquest cas europeus) per tal d’acollir més nombre de refugiats. I no pas mirar cap a una altre banda, com fan la majoria actualment…

Creiem que si aquests 4 punts es duguessin a terme, potser la crisis de refugiats seria encara una realitat, però és evident que amb un percentatge molt reduït. Esperem que això sigui així, tot i que, es compleixin o no, seguirem lluitant pels drets dels refugiats i per abolir fronteres.