La nostra opinió (Sabah, Noelia y Farida)

IES Joan Coromines

Podríem assabentar la gent mitjançant les xarxes socials, posar anuncis pancartes i per si això no funciona recorreríem a les reunions amb els ciutadans per a expilar-los de primera mà la pura realitat , la injustícia que ocorre tots el dies en la nostra actualitat i al nostre voltant. Programes de televisió, reunions amb les comunitats veïnals per a comunicar-los els mètodes per a arreglar la situació i buscar propostes per a poder millorar este món.