Reflexions després de mirar el vídeo “Migrar no es un Delito”

Una de les raons principals per les quals les persones viatgem i ens movem és per conèixer cultures, paisatges, descansar, relacionar-nos, … Encara que també hi ha migracions forçades per motius relacionats amb l’economia, la guerra, la violència, la inseguretat, …

No totes les persones tenim les mateixes oportunitats per desplaçar-nos. Aquells que viuen en països amb una bona economia ho tenen molt més fàcil per moure’s d’un país a un altre; aquells que viuen en països pobres, en situacions de guerra, inseguretat, violència, … troben molts més impediments per poder moure’s,

“Migrar es un delito”? Què fariem nosaltres en la seva situació?

Ismael, Maria, Eneida i Marina