PROPOSTES DE DIFUSIÓ

IES Joan Coromines

PROPOSTES DE DIFUSIÓsmiley

PER A QUE ESTE MISSATGE ARRIBE A TOTHOM JO PROPOSE FER ASSAMBLEES EN UNA PLAÇA QUE TOTS ESTIGUEN PRESENTS ,PER DONAR LES SEUES OPINIONS I ON TOTHOM ESTIGUI DACORD PER TROBAR SOLUCIONS ADEQUADES.

 

EL MISSATGE A DIFONDRE SERIA AQUEST:

 

-HEM QUE SER JUSTOS

-NO HEM DE SENTIR-NOS SUPERIORS ALS DEMÉS

-TENIM QUE PENSAR ABANS DE REACCIONAR

-TENIM QUE AJUDAR COM PUGUEM

-TENIM QUE SER RESPONSABLES ,COMPRENSIUS…

-TENIM QUE PENSAR EN TOTHOM ABANS DE FER RES…