EL NOSTRE MANIFEST

Hem descobert que els immigrants no són cap amenaça per Europa i que són molt discriminats un cop dins dels països per falsos rumors. Ells no volen migrar, sinó que ho fan perquè s’hi troben obligats per sobreviure. Ara sabem que els immigrants es desplacen per necessitat, sigui perquè hi ha una guerra o el seu estat econòmic estigui molt malament. Tot i els rumors que corren sobre els immigrants, la majoria no són certs: els immigrants aporten més del que reben i, generalment, treballen en feines feixugues o mal pagades que els propis habitants del país no volen fer. 

Estem d’acord que els immigrants han passat per una vida dura , i l’únic que venen a buscar és una vida digna. Per la nostra part , és molt egoista no ajudar a aquesta gent per rumors que no són certos i que diuen que són dolents. No estem d’acord amb que la majoria dels països de la U.E. que s’han compromes a acollir a cert nombre d’immigrants no compleixin amb la promessa.No ens sembla just que , per sobre de les promesses polítiques ( i deixant-les de costat) , s’haguin violat els drets humans.

Volem denunciar , primer de tot , les notícies i rumors falsos sobre immigrants. Tambè condemnem comentaris i insults racistes. No volem discriminació al carrer ni a cap lloc. Ells són tan persones com nosaltres i els hem de respectar. Reclamem que hi hagui més exigencia i més condemna en agresions racistes. Ens comprometem a no agredir ni insultar un immigrant i condemnar tot tipus d’acte inhumà.

 

Jordi Ramírez ( 30% ) , Jan Núñez ( 30% ) , Marc Jerez ( 30%) , Isaac Guzman ( 5%) , i Seva Novikov (5%)