Resoldre la fam significa assegurar que les persones tinguin prou menjar?

ESCOLA PIA BALMES

En un món on la fam i la subalimentació són un dels problemes més importants de la humanitat caldria treballar seriosament per resoldre aquesta qüestió. Un component absolutament necessari és la millora de la producció agrícola i ramadera de les comunitats més empobrides, que permeti millorar la seva producció alimentària i alhora els doni possibilitats d’obtenir alguns recursos econòmics.

També és important que tots els països reparteixin el menjar ja que alguns països més desenvolupats llencen quantitats de menjar tan elevades  que servirien per alimentar a altres països molt més necessitats.

L’organització que està realitzant aquesta iniciativa de repartir d’una manera més justa el menjar la fam al quart món(que són els pobres que cada vegada són més en el 1er Món) el Banc d’Aliments.http://www.youtube.com/watch?v=LkrwVnw6oYY