Entries by

Els rumors

Un rumor és una cosa que algú s’inventa, respecte a una altra persona, una situació, etc. Pot ser cert o mentida, i per aquest motiu mai s’ha de creure un rumor fins que s’hagi confirmat que és veritat. Un rumor pot provocar desconfiança envers una altra persona, i fins i tot, menyspreu. Es creen degut […]