Posts

Qui vetlla i qui deuria vetllar per l’acompliement dels Drets Humans?

IES Joan Coromines

Internacionalment vetlla l'Organització de les Nacions Unides ONU i en cada territori està pendent dels drets socials, culturals i econòmics el govern a través de la representació dels estats.

Pensem que deuria de vetllar cada persona responsabilitzant-se de respectar els drets de cada persona i complir amb els seus deures com a ciutadà. A través de l'educació i la igualtat es podria aconseguir que ningú hagués de vetllar per l'acompliment d'aquests principis.

Podríem fer reunions comunitàries amb veïns i comentar les situacions on no es respecten els drets socials, culturals i econòmics. Si tothom arriba a un acord ho podríem difondre a través dels Mitjans de Comunicació de Masses "Mass Media" (televisió, Internet, premsa, ràdio…).

En els barris faríem una feina més propera difonent amb pamflets, manifestos, comentant els problemes en les comunitats de veïns, realitzant enquestes…

No deuríem permetes que els governants no respectaren els Drets Humans.