Els rumors

Un rumor és una cosa que algú s’inventa, respecte a una altra persona, una situació, etc. Pot ser cert o mentida, i per aquest motiu mai s’ha de creure un rumor fins que s’hagi confirmat que és veritat. Un rumor pot provocar desconfiança envers una altra persona, i fins i tot, menyspreu. Es creen degut a la incertesa, a la por de no saber el que realment està passant.

El vídeo es títula “No Te Dejes Enredar” perque com hem dit abans, un rumor pot no ser cert, i per això, com bé diu el títol, mai t’has de deixar enredar ni influenciar per una cosa així, i menys sense saber si t’estan enganyant.

Els rumors solen ser creats per la gent que té por, que no sap o no vol saber el que realment està passant, i prefereix crear una cosa falsa per no haber de sortir de la seva zona de comfort i enfrentar-se al que realment és.

Hi ha diferents rumors al vídeo:

– Les persones immigrants augmenten la inseguretat ciutadana.

– Les persones immigrants abusen del sistema sanitari, de les ajudes socials i de les vivendes protegides.

– Les persones immigrants ens treuen el treball, i a més ens treuen la cultura, la laïcitat i la igualtat de les dones.

Cap d’aquests rumors és veritat, les persones immigrants aporten moltíssimes coses bones al nostre país.
Fent referència a que els immigrants abusen de la sanitat, hi ha molts informes que indiquen que un immigrant va al metge un 19% menys que una persona espanyola, i que encara això, hi ha immigrants als que no sel’s hi permet anar al metge pel fet de no tenir papers, i acaben morint d’enfermetats no tractades.

Els immigrants aporten un 6,6% a les arques públiques, i només absorbeixen el 5,4%; això indica que aporten més del que consumeixen, cosa que desmenteix el rumor de que els immigrants estàn desafavorint la situació econòmica.

Com aquests hi ha mil exemples més de rumors desmentits sobre els immigrants. Tots som humans, i hauríem de tractar-nos d’iguals, ja que els immigrants han aportat moltíssimes coses a Europa.

GRUP 1.