El nostre acord (Col·legi Sant Andreu, 4t ESO B)

Badalona, 29 de març de 2019

Reunits els membres del grup 4t ESO B del Col·legi Sant Andreu, hem pres els següents acords:

 1. Donar suport a l’Aisha en la seva decisió de romandre a la Terra per intentar reformar la societat.
 2. Eliminar la corrupció de la vida política, amb el suport de les experiències dels eterns.
 3. Continuar amb les lluites socials iniciades pels eterns.
  Afavorir una societat igualitària, on les veus de pobres i rics valguin el mateix.
 4. Garantir una educació i una sanitat públiques i gratuïtes per a tothom, des de la qualitat.
 5. Garantir una feina per a tothom a partir de processos de formació.
 6. Redactar una declaració dels drets i deures socials d’obligatori compliment.
 7. Redactar una declaració dels drets i deures ambientals.
 8. Fer un projecte per a l’eliminació progressiva de les classes socials.
 9. Limitar la propietat privada dels mitjans de producció.
 10. L’Estat haurà d’ajudar en l’adquisició d’un habitatge digne per a tothom.