REFLEXIONS sobre Causes i Conseqüències en el Canvi Climàtic (Per JM2nESOB)

Causes i conseqüències en el canvi climàtic:

Per: JM2nESOB  (Col.legi Jesús-Maria Barcelona)

 

Els rostres de la Crisis climàtica:

(Són CASOS reals (extrets dels vídeos de la Fase II del Connectant Mons):

 1. Diari de Amina Ibrahim (Etiòpia)
 2. Conseqüència: Sequia
 1. Diari de Lucas Aldana (Guatemala)
 2. Consequencia: Seguridad alimentaria( los cultivos se mueren por no llover)

 

 1. Diari de Fato ( Burkina Faso)
 2. Maria Tiimon ( Islas de Kiribati )
 3. Testimonios varias personas de Somaliland ( Cuerno de África)
 4. Conseqüència: Immigració per el canvi climàtic
 5. Conseqüència: augmenta el nivell del mar
 6. Conseqüència: repercussions en la Ramaderia

 

 1. Testimonis de varis personas de Índiatambé hi ha pescadores
 2. Conseqüència: el 80% del la gent que rebateja al camp son dones,

+Causes: 

 1. a) L’atmosfera terrestre està composta per diferents gasos que tenen com a funció mantenir una temperatura apropiada per a la vida. A aquest fenomen natural se l’anomena efecte hivernacle.

 

 1. b) Cal que hi hagi equilibri en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per conservar la seva justa proporció. No obstant això, les activitats humanes han augmentat la producció d’aquests gasos provocant l’anomenat escalfament global, la principal de les causes de l’canvi climàtic.

 

c)L’ésser humà és el responsable de l’canvi climàtic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle que escalfen el planeta, com veurem més endavant. El gas més conegut és el CO2, causant de el 63% de l’escalfament global, però hi ha altres causes:  

 1. d) Desforestació: la indústria de la fusta, l’agricultura, la mineria i la ramaderia són les principals activitats econòmiques dedicades a la tala d’arbres.
 1. f) Augment desproporcionat de gasos d’efecte hivernacle: provocat per l’ús de fertilitzants, l’activitat química per al tractament d’aigües residuals, la crema de combustibles fòssils, el transport, la calefacció i l’urbanisme.
 1. g) Creixement accelerat de la població: l’augment de la quantitat d’habitants influeix en la producció de gasos que exacerben l’efecte hivernacle.

+Consequències: 

a)Acidificació i contaminació de l’aigua gràcies a la concentració de diòxid de carboni en l’aire. 

Devastadors fenòmens meteorològics com els huracans, ciclons, pluges, sequeres extremes o inundacions. 

b)Mort, migració i extinció de diferents espècies d’animals. En el cas de la mar, són moltes les espècies que són testimonis de la destrucció del seu hàbitat. La presència de plàstics i altres contaminants al mar, la pesca excessiva i altres pràctiques de pesca destructives contribueixen a la seva desaparició. 

c)Alteració de el cicle de l’aigua. 

Augment de el nivell de la mar i de la temperatura global a causa d’el desglaç. 

 1. d) Aparició de malalties com el dengue i la malària.

Esgotament de recursos naturals necessaris per a la vida humana. 

+Hi ha moltes evidències científiques que demostren les greus causes i conseqüències del canvi climàtic al nostre planeta.

Per això és hora d’obrir els ulls davant aquesta imminent realitat i començar a lluitar per construir un món millor!!