Entradas por

Reflexions després de mirar el vídeo “Migrar no es un Delito”

Una de les raons principals per les quals les persones viatgem i ens movem és per conèixer cultures, paisatges, descansar, relacionar-nos, … Encara que també hi ha migracions forçades per motius relacionats amb l’economia, la guerra, la violència, la inseguretat, … No totes les persones tenim les mateixes oportunitats per desplaçar-nos. Aquells que viuen en […]